تور فرانسه

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1398/09/01
  • هوایی
  • مقصد: پاریس
  • اعتبار تا: 1398/09/08
  • مدت اقامت: 7 شب
   
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاریس 7 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر 2 طرفه فرودگاهی
2 ترانسفر بین شهری
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت معتبر 1
2 عکس رنگی 2
3 تکمیل فرم ویزا 1
4 کپی شناسنامه 1
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 مریم جباری داخلی 917 , 325 - 05138069

تورهای مرتبط